0,00 €

Už pri vzniku prvej Česko-Slovenskej republiky sa dá identifikovať postupný prechod niektorých častí inteligencie od maďarónstva k pevnému hláseniu sa k novej česko-slovenskej identite. Od vzniku Slovenskej republiky sa dá identifikovať prechod chronických pohŕdačov a fundamentalistických nepriateľov slovenskej štátnosti k poberaniu výhod z existencie samostatného slovenského štátu. Najmä obsadením štátnych alebo hospodárskych funkcií. Kým nadšení revolucionári bojovali za samostatnoť, oni bojovali o svoje korytá. Tým dokázali účinne nadšencov poraziť a zviezť sa na výsledkoch ich boja. Po 25 rokoch existencie Slovenskej republiky sa prechod zavŕšil tým, že sa veľmi reprezentatívna vzorka tých pohŕdačov a nepriateľov slovenskej štátnosti vmiesila medzi skutočných géniov a nehanebne prijala najvyššie štátne vyznamenania od štátu, ktorý nenávidia a proti ktorému zo všetkých síl bojovali. "Ak nedokážeš poraziť nepriateľa, pridaj sa k nemu!"

Možno to bolo tak, a možno úplne inak.

Vlastný box

.