0,00 €

O pár hodín sa skončí kalendárny rok 2017 a začne nový kalendárny rok 2018.

Etický biologizmus sa so svojimi nikdy nekončiacimi otázkami opýta: "A prečo práve tento moment je taký dôležitý? Veď to je len obyčajné administratívne rozhodnutie úradníkov, že priebeh času sa bude merať počtom obehov Zeme okolo svojej hviezdy."

Zdá sa, že etický biologismus má trochu pravdu: odkedy sme prestali byť v našich podmienkach prísne závislí na vývoji ročných období a počasia s jeho dopadmi na poľnohospodárstvo, je dôležitosť momentu striedania kalendárnych rokov len formálny dôvod na pripomenutie a na plány. Keď ľudstvo, alebo jeho časť, opustí Zem, bude to inak.

Možno to bude tak, a možno celkom inak.

Zatiaľ: Nech je začiatok kalendárneho roka 2018 príležitosťou pre novú nádej! 

Vlastný box

.