0,00 €

Ide o večnú ľudskú filozofickú otázku, či sa počíta zámer alebo skutok. Zrejme teoreticky sa môže hodnotiť zámer, ale reálne sa počíta skutok. V každom prípade znásilnená žena je na tom podstatne horšie, ako tá, ktorú niekto chcel znásilniť, ale z nejakého dôvodu sa to nestalo a smrteľnou ranou napadnutý človek je na tom podstatne horšie ako človek, ktorého by niekto chcel zabiť, ale z nejakej príčiny sa tak nestalo. A v koncetráku by teoreticky mnohí chceli zachrániť otca rodiny, ale len Kolbe reálne vystúpil z radu ...

Vlastný box

.