0,00 €

Východiskom pre výuku etiky podnikania je vlastná morálna náuka nazvaná "Etický biologizmus".

 

Bačov etický biologizmus 

je eklektická morálna náuka pristupujúca k hodnoteniu ľudského správania sa prostredníctvom kladenia "správnych otázok",

je v prístupe k hodnoteniu správania charakterizovaný všadeprítomnou pokorou a odstraňovaním pokryteckých klišé v nahliadaní na živý svet,

prelamuje hranice medzi prírodnou ľudskou existenciou a umelou inteligenciou.

Vlastný box

.